Cliëntgerichte thuiszorg

Cliëntgerichte thuiszorg

in Rotterdam e.o.

in Rotterdam e.o.

Bij Zorgende Hand is uw zorg in vertrouwde handen, professionele handen en in uw handen.

Thuiszorg, zoals u dat wilt

Thuiszorg, zoals u dat wilt

U bent meer dan uw ziekte, aandoening of situatie. U bent een mens en zo behandelen wij u ook:
persoonlijk, vertrouwd en professioneel.

Als u ziek bent of om andere redenen (tijdelijk) niet meer voor uzelf, uw huishouden of dagelijkse activiteiten kunt zorgen, dan is het fijn om in uw eigen vertrouwde omgeving geholpen te worden. Thuiszorgorganisatie Zorgende Hand maakt het mogelijk dat u thuis kunt herstellen van een ziekte of operatie of zo lang mogelijk in uw eigen huis kunt blijven wonen.

U ontvangt zorg in uw eigen omgeving. Het is dan wel zo fijn dat het ook op uw manier gebeurt. Wij ondersteunen uw manier van leven en gaan uit van uw eigen kracht. Samen met u streven we ernaar dat u zoveel mogelijk zelf kunt (blijven) doen. Uw huidige situatie en wensen zijn de basis voor onze zorgverlening. We kijken ook naar de toekomst en adviseren u en uw naasten hoe jullie samen het best kunnen omgaan met de situatie. Het gaat erom dat u leeft zoals u dat voor ogen heeft, ondanks uw (tijdelijke) beperkingen.

Wat u kunt verwachten

Wat u kunt verwachten

U kunt bij ons aankloppen voor thuiszorg, verpleging, huishoudelijke verzorging, persoonlijke verzorging, begeleiding (persoonlijk of in een groep) en dagbesteding voor korte of lange duur.

We doen dit allemaal samen met u. Vooraf en tijdens onze ondersteuning houden we altijd uw wensen en behoeften in de gaten, zodat we op ieder moment de juiste ondersteuning bieden. U kunt bij ons op verschillende manieren thuiszorg ontvangen. Verandert uw situatie en behoefte? Dan is het wel zo fijn dat u bij dezelfde thuisorganisatie kunt blijven om passende zorg te ontvangen. Waar nodig werken we samen met uw naasten, huisarts en andere professionele hulpverleners.

Onze hulp en begeleiding is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en dat kan alleen maar als u ondersteuning ontvangt van mensen die u vertrouwt en waar u zich prettig bij voelt. U krijgt daarom te maken met een klein vast team. U ziet dan alleen maar bekende gezichten die weten wat u nodig heeft.

Voor wie is Zorgende Hand?

Voor wie is Zorgende Hand?

Ervaart u ongemakken omdat u ouder wordt, lichamelijk of geestelijk? Kunt u door een verstandelijke of lichamelijke beperking niet meer alles zelf doen? Moet u herstellen van een ziekte of operatie? Of heeft u moeite om uw praktische zaken te regelen of uw sociale leven op te bouwen? Zorgende Hand is er voor iedereen die zorg nodig heeft, ongeacht situatie, afkomst, religie en leeftijd. Wij geven u het steuntje in de rug dat u nodig heeft, zodat u uw leven vorm kunt geven zoals u dat wilt.

Onze hulpverleners: professioneel, vertrouwd en betrokken

Onze hulpverleners: professioneel, vertrouwd en betrokken

Bij Zorgende Hand krijgt u uitsluitend te maken met gediplomeerde en betrouwbare verpleegkundigen, verzorgenden en huishoudelijke hulpen. Zij hebben ervaring met uiteenlopende zorgvragen, situaties en cliënten en houden rekening met uw afkomst, religie en omgeving.

Onze hulpverleners zijn niet alleen gekwalificeerd en ervaren, ze werken met plezier en dat merkt u in alles. Ze nemen de tijd om samen met u te kijken naar wat u belangrijk vindt in het leven.

Het is vanzelfsprekend dat u de zorg die u ontvangt van hoge kwaliteit is, bij Zorgende Hand is het ook nog volledig afgestemd op uw wensen, vertrouwd en prettig.

Missie

Missie

Thuiszorg Zorgende hand Rotterdam is georganiseerde aanbieder van zorg aan huis, waarbij de wensen en behoeften van de cliënt centraal staan. Wij verlenen kwalitatief goede zorg en bemiddelen in een samenleving waarin steeds meer ouderen, chronisch zieken en mensen met beperkingen in de kou komen te staan. Ondanks de bezuinigingen en het veranderende beleid houden wij vast aan ons beeld van goede zorgverlening en verantwoorde zorg.

Binnen onze organisatie werken enthousiaste, betrokken, gemotiveerde en gekwalificeerde medewerkers. Open en duidelijke communicatie, transparantie van de organisatie en ruimte om mee te denken over de organisatie en de eigen werkzaamheden dragen bij aan deze betrokkenheid en motivatie. Professionaliteit en cliëntgerichtheid zijn vanzelfsprekend. De zorg wordt geleverd door medewerkers die staan voor hun vak en die trots zijn op hun organisatie.

Gezien als een verlengstuk van de familie en mantelzorg van de cliënt, waarbij op zijn minst binnen de gestelde indicatie een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven kan worden bereikt. Wij bieden de zorg die nodig is, waar de cliënt zich goed bij voelt en stimuleren de zelfzorg waar mogelijk.

Met persoonlijke zorg en aandacht voor elke zorgvrager.

Visie

Visie

Door te investeren in de medewerkers door middel van opleiding, inbreng, werksfeer en voorzieningen en persoonlijke aandacht creëren wij een prettige werkomgeving en een hoge mate van betrokkenheid. Met opleidingen, bijscholingen, trainingen & workshop voor onze medewerkers waarborgen wij de kwaliteit van zorg. Onze zorgprofessionals leveren met elkaar een uitstekend resultaat.

Wij begeleiden werknemers en leiden hen op, waardoor zij groeien in hun verantwoordelijkheid binnen de organisatie en haar visie. Deze professionaliteit stralen zij vervolgens uit in het werkveld, wat het gevoel van vertrouwen bij de zorgvrager versterkt.

Flexibiliteit, persoonlijke aandacht en kennis van de zorgvrager maken het dat de cliënt sneller open staat voor het ontvangen van de zorg. Er ontstaat meer begrip en een hoge mate van tevredenheid. De hoge mate van betrokkenheid en de persoonlijke aandacht voor de klant versterken het vertrouwen van mantelzorgers en behandelaars (zoals huisartsen en specialisten). Het indicatieproces verloopt voorspoedig, eveneens het contact. De zorginzet en indicatie zijn hierdoor goed op elkaar afgestemd.

Wij houden vast aan de visie van Zorgende hand Rotterdam, waardoor wij uitstekende kunnen zorg leveren. Hierin is geen ruimte voor concessies.
Openheid, actiegerichtheid, eerlijkheid, controle naar elkaar toe, goede communicatie en transparant werken zijn onze kernwaarden. Iedereen kan en mag elkaar aan spreken op werkwijze en integriteit.

Zorgende hand Rotterdam blijft een platte organisatie, waarbij iedereen even belangrijk is en elk individu zich bewust is van zijn bijdrage voor de organisatie. De organisatie geeft vertrouwen aan haar cliënten, een aantal belangrijke pijlers zijn;

  • Iedere cliënt is uniek; DE cliënt bestaat niet.
  • We bieden ondersteuning, in plaats van overnemen.
  • We gaan uit van mogelijkheden, in plaats van beperkingen.
  • Hart en zorg voor cliënten.
  • Verantwoordelijkheid nemen.
  • Oplossingsgericht werken.
  • Open en toegankelijk zijn.

Maak een afspraak

Maak een afspraak

Vul het formulier hieronder in.
Wij bellen u zo spoedig mogelijk terug om een afspraak te maken.

Toestemming om gegevens te bewaren

Geef aan dat u akkoord gaat met het bewaren van uw gegevens. (voor meer informatie, zie onze privacy reglement)

Toestemming

Wij spammen niet en respecteren uw privacy. Deze site is beveiligd door reCAPTCHA en het Google Privacybeleid en Servicevoorwaarden zijn van toepassing.